نشست ماهیت مالکیت فکری

سخنرانان: دکتر محسن خدمتگزار وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق مالکیت فکری
میزبان: ثنا سمیعی دانشجوی حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱
محل برگزاری: صفحه رسمی اینستاگرام انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
ویدیوی نشست
دیگر نشست‌ها
نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست