نشست حق مؤلف (کپی‌رایت) در ایران؛ گذشته، حال، آینده

سخنرانان: دکتر حسین صفایی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت موسس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران, دکتر ستار زرکلام؛ دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد, دکتر محمود صادقی؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و بازرس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
میزبان: دکتر مهدی زاهدی؛ دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
برگزار کننندگان: انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
محل برگزاری: صفحه رسمی اینستاگرام انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
تاریخ برگزاری: دوشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۱
ساعت برگزاری: ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰
پوستر نشست
پوستر نشست
دیگر نشست‌ها
نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست