امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه ای به عنوان اثر ادبی و هنری

مقاله امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه ای به عنوان اثر ادبی و هنری در شماره تابستان 1400 مجله پژوهشنامه حقوق تطبیقی منتشر شد.

به‌منظور مشاهده و دانلود رایگان مقاله امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه ای به عنوان اثر ادبی و هنری به‌قلم محمود حکمت‌نیا، رحیم پیلوار، مسعود زنگنه، بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

فهرست