تحلیلی بر رویکردهای مبتنی بر حصری یا تمثیلی بودن ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با نگاهی اجمالی به کنوانسیون برن

مقاله تحلیلی بر رویکردهای مبتنی بر حصری یا تمثیلی بودن ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با نگاهی اجمالی به کنوانسیون برن منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را که به قلم احسان نعمتی، محمدرضا پروین و مهدی طالقان غفاری در شماره بهار و تابستان 1400 پژوهشنامه حقوق تطبیقی منتشر شده است، از طریق لینک زیر دانلود نمایند.

فهرست