عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
دبیر سابق کمیته حقوق شهروندی و مشاور سابق نایب رئیس شورای شهر تهران
مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
عضو انجمن علمی عکاسان ایران

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

فهرست