استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در ادارۀ ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی

نویسندگان

  • گودرز افتخار جهرمی
    استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
  • سوگل فاضل مطلق
    دانش آموخته دكتری حقوق خصوصی دانشگاه شهيد بهشتی
  • منتشر شده در: فصلنامه تحقيقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی) دوره 24، شماره 96 – بهمن 1400

چکیده

حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهره‌مندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامۀ سرمایه‌گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد.
این‌ موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می‌تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این‌که چگونه می‌توان عدم رعایت تشریفات قانونی در ادارۀ ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامۀ سرمایه‌گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد.
این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه»‌ از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش‌شرط‌های اقامۀ دعوی در دیوان داوری سرمایه‌گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
متن کامل مقاله از این لینک قابل دریافت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست