حمایت از مالکیت فکری فناوری‏‌های ناملموس وسایل نقلیۀ خودران با تمرکز بر الگوریتم

نویسندگان

سبحان دهقان‌پور فراشاه
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

نوید رهبر
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منتشر شده در: مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 2 – شماره پیاپی 26 پاییز و زمستان 1401

  • چکیده
    صنعت حمل و نقل با ورود وسایل ‏نقلیۀ خودران دست‌خوش تغییرات اساسی خواهد شد. خودران‏‌ها از فناوری‌‏هایی ملموس و ناملموس بهره می‏‌برند که امکان هدایت خودکار و بدون متصدی وسیلۀ نقلیه را فراهم می‏‌آورد. بسیاری از این فناوری‏‌ها هم‏اکنون نیز اختراع و تولید شده‌‏اند. قانون‏گذار باید به نحوی از مالکیت فکری مالکان این فناوری‏‌ها حمایت کند، که میان منافع آنها و جامعه تعادل برقرار شود. مقررات کنونی مربوط به مالکیت فکری چالش‌‏هایی در حمایت از فناوری‏‌های ناملموس خودران (ازجمله هوش مصنوعی و نرم‌‏افزارهای حسگر‏) و مخصوصاً الگوریتم به‏همراه دارد؛ چالش‏هایی که به افزایش اتکا بر مقررات اسرار تجاری و قراردادهای محرمانگی و نادیده گرفتن منافع افشای الگوریتم‏‌ها می‌‏انجامد. پژوهش حاضر با مطالعۀ مقررات کنونی مربوط به مالکیت فکری در ایران، ادبیات حقوقی و طرح اخیر حمایت از مالکیت صنعتی مجلس شورای اسلامی و ایرادهای شورای نگهبان، چالش‏‌های حمایت از مالکیت فکری الگوریتم‏‌ها را می‏‌یابد و با توجه به رویۀ ایالات متحدۀ امریکا و اروپا، راهکارهایی را ارائه می‏‌دهد. یافته‏‌های این پژوهش نشان می‏‌دهد که الفاظ قوانین ثبت اختراع، و تفسیر در راستای حمایت از نوآوری و روح قانون، دال بر قابلیت ثبت و امکان احراز شروط اختراع در الگوریتم‏‌هاست. نظر به‏‌اینکه ایده‏‌های الگوریتم‏‌ها، صرف‏‌نظر از شکل بیان، مورد حمایت‌‏اند و همچنین اصالت الگوریتم امری مفروض و خلاف آن، نیازمند اثبات به‌‏نظر می‏رسد، الگوریتم‌‏هارا می‏‌توان مشمول قوانین مربوط به حق مؤلف دانست، و طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به مقررات پیشین، اقبال بیشتری به حمایت از الگوریتم با مقررات اسرار تجاری دارد. در بخش پایانی این پژوهش، از دو منظر به مزیت «متن باز» و اهمیت توسعه و اصلاح قوانین حق مؤلف پرداخته شده است؛ ابتدا از منظر هزینۀ حمایت تحت سه نظامِ مالکیت فکری و سرانجام از منظر تعارض منافع مالک الگوریتم و جامعه.

متن کامل مقاله از این لینک قابل دریافت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست